Öğrendiklerim

TURK EGITIM VAKFI işbirliği ile İş Portföy İş Asset Management tarafından bir serbest fon oluşturulmuş (Tefas kodu: EDU).

Henüz 9 Haziran’da oluşturulan bu fonun yönetim komisyonundan TEV’e pay aktarılıyor. Fonun 100 milyonluk büyüklüğünden 70 öğrenciye burs verilebiliyor. Hedefleri kısa sürede 500 milyon TL’ye ulaşmak ve 350 öğrenciye destek sağlayabilmek.

Kendi portföy ve risk tercihlerine de uyması halinde, tasarruflarını bu fonda tutanlar açısından portföy yönetim şirketine ödenen komsiyonun yarısı TEV’e, dolayısıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere gidecek.

Tasarruflarının bir bölümünü yatırım fonlarında tutanlar için bilinçli bir destek olabilir.

Bu tür eğitim destekleri çok değerli.

Özellikle TEV yetkililerinden öğrendiğim bir bilgi bunu çok daha değerli hale getiriyor; o da, yapılan anket sonuçlarına göre, bursiyer gençlerin kendilerine ve toplumun diğer bireylerine olan güveninin, burs almayanlara göre çok daha yüksek olduğu.