cinsiyet eşitliği, Yaşam

Eşitlikçi tüketiciler ayaklanın!

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun erkek arkadaşı oyuncu Ahmet Kural tarafından şiddete uğramasına tepkiler yükseliyor. Aklı başında herkes sesini yükseltiyor.

Tepki göstermenin de ötesinde tercihlerimizle de bu konuda duyarlılık sağlanmasını istemek hakkımız. Kimden mi? satın aldığımız ürünleri, hizmetleri bize sunan şirketler, bankalar ile onların da iş yaptığı paydaşlarından.

Ahmet Kural’ı bir süredir reklam kampanyasında kullanan Yapı Kredi Bankası bir açıklama yaparak “ek karar ve yaptırım hakları saklı kalmak üzere” sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Yapı Kredi Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri imzacısı olduğunu vurgulayarak, işinin her alanında toplumsal cinsiyet savunucusu olduğunu vurguyor.

Ekran Resmi 2018-11-03 12.21.50

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bankanın ve sermayedarlarının bu konuda duyarlılıklarına, çaba ve desteklerine hiç şüphe yok.

“Testi çatladıktan sonra” kurumların müşterilerine ve diğer paydaşlarına karşı toplumsal sorumlulukları çerçevesinde hızla adım atıyor olması bir çeşit “zorunluluk” da.

Temel sorunların başında, bankaların ya da şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen lümpen kültüre dolaylı katkıda bulunmaları geliyor.

Siyasetçilerde olduğu gibi şirketler kesiminde de bir çeşit popülizm, halk dalkavukluğu alıp başını gidiyor; nasıl olsa halk bu kaba-saba esprilere gülüyor; onlara sempatik gelsin diye reklamlarımızda bu oyuncuları oynatalım, kullanalım. Lümpenliğe verilen prim, kadınlara şiddetle sonuç bulduğunda “hayır biz orada yokuz” diyelim.

Lümpen kültür komedyenlerini reklamlarında kullanmaya başlarken bunu düşünmediniz mi diye de sormak gerekiyor.

Yaptıkları kaba-saba şaka ve esprilerle yığınların sempatisini kazandığı düşüncesiyle bu oyuncuları reklam kampanyalarına süren şirket ve bankalar, bunun lümpen kültüre yakıt sağlama olduğunu da hesaba katarak işin başında toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı davranmalılardı.

Şirketler ve bankalar eğer toplumsal cinsiyet duyarlılıkları varsa en başta reklam kampanyalarına lümpen kültüre prim vermeyerek başlamalılar.

Biz tüketicilere düşen de “testi kırılmadan” önce yapılacak tercihleri sorgulamak, ve bunu şirketlere ve bankalara hatırlatmak.

Uğur Gürses

cropped-20708353_251044232081771_6369633781164818234_n-1.jpg

Not: Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, bunun için kurduğumuz derneğin YANINDAYIZ web sitesinden bilgi edinebilirsiniz.

 

 

cinsiyet eşitliği, Uncategorized

Bir örgüte üye yazıldım

Bir örgüte üye yazıldım, hatta kurucusuyum; yardım ve yataklık da edeceğim.

Bu örgüt, 40 erkek ve 1 “elebaşı” kadından oluşuyor.

Bu 40 erkek, 1 kadının arkasına saklanmış da değil. Yanındalar.

40 erkeğin derdi şu: Türkiye’deki cinsiyet eşitsizliğini azaltmak.

Örgüt: YANINDAYIZ Derneği

logo (1)

 

Ekran Resmi 2018-09-25 22.07.31

Kurucusu ve dün de yönetim kurulu üyesi olduğum YANINDAYIZ Derneği’nin hedefleri şöyle:

HEDEFLERİMİZ
Bu amaç, değerler ve strateji çerçevesinde aktif savunuculuk yapacağımız öncelikli hedeflerimiz:

Kadına ve çocuğuna yönelik şiddetin sonlandırılması
İnsan yaşamı ve onurunun temel hak olduğundan hareketle kadına ve çocuğuna yönelik bedensel, ruhsal, toplumsal ve ekonomik şiddetin son bulması doğrultusunda çalışacak, mevcut çalışmaların yanında olacağız.

Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının artırılması
Yasalardan okul kitaplarına ve kitle iletişimine dek kullanılan dilin toplumsal cinsiyet ayrımcılığını teşvik eden unsurlardan arındırılması, eşitlikçi ve adil bir dil geliştirilmesi için çalışacak, mevcut çalışmaların yanında olacağız.

Kadınların karar alma süreçlerine katılımının artırılması
Başta Medeni Kanun olmak üzere kadınların yasal kazanımlarının geliştirilmesinin yanı sıra, kadınların hiçbir ayrımcılıkla karşı karşıya kalmadan, siyasal, toplumsal ve ekonomik hayattaki tüm karar alma süreçlerinde yer alması, kadın milletvekili, bakan, yönetici oranlarının yüzde 50’ye çıkarılması için çalışacak, mevcut çalışmaların yanında olacağız.

Eğitimde cinsiyet ve fırsat eşitliği
Kız çocukları ve kadınların eğitimin her tür ve kademesine fazladan emek ve bedel gerekmeden katılması, okuma yazma bilmeyen ve ilköğretimi tamamlamamış kadın sayısının sıfıra düşürülmesi, engellerin ortadan kaldırılması için çalışacak, mevcut çalışmaların yanında olacağız.

Ev emeğinde ortaklık
Ev emeğinin, çocuk yetiştirme ve yaşlı bakımının kadın ve erkeğin ortak sorumluluğu haline getirilmesi için, özellikle erkekleri hedefleyerek farkındalık oluşturacak kampanyalar, projeler üretecek, mevcut çalışmaların yanında olacağız.

İş hayatında daha çok kadın
Kadınların iş hayatına, ekonominin her alanına etkin katılımı, kadın istihdamının yükseltilmesi, kadınların orta ve üst düzey yönetim kademelerine, karar süreçlerine erişimleri önündeki “cam tavan” engelinin kalkması, eşit işe eşit ücret uygulamasının yaygınlaşması, kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi için çalışacak, mevcut çalışmaların yanında olacağız.

 

Daha fazla bilgi için:

YANINDAYIZ Derneği

Websitesi: http://www.yanindayiz.org

Instagram: @yanindayizdernegi

Facebook: @yanindayizdernegi

Twitter: @yanindayizder

Linkedin:  https://www.linkedin.com/company/yanindayiz-dernegi/

#yanindayiz