siyaset

Dünya silah tüccarları ve pazarın müşterileri kim?

Dünya silah pazarını kim elinde tutuyor? Pazarın silah arz edenleri ile müşterileri kim?
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) 2012 raporunu yayımladı. TAZE Rapor burada
2008-2012 dönemindeki beş büyük konvansiyonel silah satıcısı ülke ve küresel silah ihracatındaki payları şöyle:
1. ABD % 30
2. Rusya % 26
3. Almanya % 7
4. Fransa % 6
5. Çin % 5
Raporda, son 20 yılda ilk beşte yer alan Britanya’nın ilk kez ilk 5 dışına düştüğü belirtiliyor.
Çin, silah satışını deyim yerindeyse ‘patlatan’ bir ülke olmuş: 2003-2007 döneminden 2008-2012 dönemine gelirken yüzde 162 artış sağlamış. Payı da yüzde 2’den yüzde 5’e çıkmış. SIPRI, Çin’in satış patlamasını Pakistan’a bağlıyor.

Avrupa ülkelerinin krizden etkilendikleri için siparişleri azalttıkları da not ediliyor.

İtalya ve Hollanda, F-35 siparişlerini azaltmış. Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya ‘ikinci el’e yönelmiş.

Suriye satın aldığı silahların yüzde 71’ini Rusya’dan almış. 

Yunanistan’ın silah alımları 2003–2007 döneminden 2008–2012 dönemine yüzde 61 azalmış. En büyük 4. silah ithalatçısı iken 15. sıraya düşmüş.  2006–2010 arasında Yunanistan, Almanya’nın sattığı silahların en büyük müşterisi, Fransa’nın ise üçüncü büyük alıcısıymış.

Orta Doğu tüm dünya silah ithalatının yüzde 17’sini yapıyor. Orta Doğu’nun ithal ettiği silahların da yüzde 17’si Türkiye’ye ait.

Sonuç olarak Türkiye’nin tüm küresel silah alıcıları içindeki payı yüzde 2.89 demek.

silah